“Persoonlijke aandacht en behandeling
     op maat staan centraal”

Informatie

Algemene voorwaarden van Praktijk Dynamic

Ik hanteer de volgde algemene voorwaarden. Als u een afspraak voor een behandeling met mij maakt, gaan ik ervan uit dat u kennisgenomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

• Voor een eerste behandeling zal ik kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. Hierbij kan ik u ook vragen u te identificeren. Aan de hand van deze intake stel ik eventueel een behandelplan op. Hiervan zijn de kosten gratis!

• Voor en na elke behandeling zal er geëvalueerd worden hoe deze ervaren is.

• Eventuele gegevens die u voor of tijdens de behandeling aan mij geeft, worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.

• Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw email, adres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie, deze worden gehanteerd volgens de Privacywet. Zie link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens

• De behandelaar/masseur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de behandelaar/masseur is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

• Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere, en/of gebruikt u medicijnen? Raadpleeg deze dan of u gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.

• Praktijk Dynamic zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.

• Praktijk Dynamic onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses.

• De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intakegesprek aan ons verstrekt, zodat ik de behandeling zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.

• Praktijk Dynamic behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren.

• De klant maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Praktijk Dynamic en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten. Praktijk Dynamic is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

• Aangezien ik een beperkt aantal plekken heb per dag, wil ik daar zorgvuldig mee omgaan. Om een optimale bezetting te krijgen, gelden de volgende eenvoudige regels: Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden volledig aan u doorberekend. Dit geld ook voor niet nagekomen afspraken. 

• Voor een mogelijke afhandeling van klachten en geschillen ben ik onderhevig aan het NVST klacht- en tuchtrecht/TCZ register. Als u ontevreden bent of een klacht heeft over mijn handelen, dan kunt u dat allereerst bespreekbaar maken met mij. In goed overleg kunnen we wellicht tot een oplossing komen. Komt u er met mij niet uit of heeft u redenen om van een gesprek met mij af te zien, dan kunt u zich wenden tot een klachtenfunctionaris van mijn beroepsorganisatie. Deze kan u aangeven wat de mogelijkheden zijn rond uw klacht. De klachtenfunctionaris kunt u bereiken via Quasir (expertisecentrum op het gebied van klachten in zorg en welzijn). Lossen bovengenoemde opties niks op dan kunt u de stichting zorggeschil benaderen. Ik ben aangesloten bij de onafhankelijke geschilleninstantie Stichting Zorggeschil waarmee u contact kunt opnemen voor uw klacht. Deze geschillencommissie is onpartijdig en gaat vertrouwelijk met uw gegevens om.

• Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Praktijk Dynamic en ik verwacht dat ook van u. Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat u vlak voor de behandeling hebt gedoucht. Dat is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan. Wederzijds respect in een veilige sfeer, voor zowel u als voor mij, is een vanzelfsprekendheid tijdens een behandeling. Het gebruik van materialen tijdens de behandeling zoals handdoeken en olie zijn inbegrepen. Als een client dit prettiger vindt kan deze ook eigen handdoeken meenemen.

• Prijswijzigingen zijn voorbehouden.